Αναφορικά με την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων βοηθητικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυφυλάκων για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024.

Δείτε τους πίνακες εδώ