Αναρτήθηκαν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των ελλιπών δικαιολογητικών των
υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παροχή περαιτέρω διευκρινιστικών οδηγιών στις ειδικές τηλεφωνικές γραμμές (HELPDESK): 2106592408 και 2106592411.