Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας συντονίζει την υλοποίηση επιμορφωτικής δράσης για 26 αστυνομικούς που επισκέπτονται υπηρεσίες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (Bundespolizei) της Γερμανίας

Μετά την επιτυχή ένταξη της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης στον Χάρτη Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET-Mobility Charter 2021-2027) και την πρώτη δράση εκπαιδευτικής κινητικότητας στην Αστυνομία της Ρώμης, ξεκίνησε η υλοποίηση της δεύτερης εκπαιδευτικής δράσης κατάρτισης που προβλέπει τη μετακίνηση συνολικά είκοσι-έξι (26) στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στο Βερολίνο Γερμανίας.

Η εκπαιδευτική δράση, διάρκειας 7 ημερών (26 Νοεμβρίου έως 02 Δεκεμβρίου για την πρώτη εκπαιδευτική σειρά και 14 έως 20 Ιανουαρίου για τη δεύτερη), οργανώθηκε από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με το Γραφείο Αστυνομικού Συνδέσμου της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας (Bundespolizei).

Το πρόγραμμα κινητικότητας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεματολογιών αστυνομικού ενδιαφέροντος εστιάζοντας σε βέλτιστες πρακτικές αστυνόμευσης και αστυνομικής εκπαίδευσης, τεχνογνωσία που αποκομίζεται με ενημερωτικές επισκέψεις σε επιτελικές και επιχειρησιακές υπηρεσίες και μονάδες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και των λοιπών Κρατικών Αστυνομιών της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική αποστολή ενημερώθηκε για το γερμανικό σύστημα αστυνόμευσης, τη συνεργασία και το συντονισμό των διαφορετικών κρατικών αστυνομιών, τη διαδικασία προσλήψεων και εκπαίδευσης, τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών και ανάλυσης κινδύνου με εστίαση στην ασφάλεια των συνόρων, τη διαχείριση κλήσεων πολιτών για άμεση ανταπόκριση από το κέντρο επιχειρήσεων και τη διασυνοριακή συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές της Πολωνίας.

H πρώτη ομάδα που πραγματοποίησε την εκπαιδευτική επίσκεψη (26 Νοεμβρίου έως 02 Δεκεμβρίου) με επικεφαλής τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Απόστολο Μάσπερο του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών, συνόδευε ο Αξιωματικός Σύνδεσμος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Πρεσβεία της Γερμανίας Senior Chief Inspector κ.Robert Fischer.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής κινητικότητας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ημερίδα, στην οποία θα παρουσιάσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες τους που αποκόμισαν, καθώς και τις προτάσεις τους αναφορικά με καινοτόμες ιδέες εκσυγχρονισμού η βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να υιοθετηθούν από την Ελληνική Αστυνομία.

Επισημαίνεται ότι η εκπαιδευτική δράση χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+, με Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, με το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών συνεργάστηκε με το ΙΚΥ, το Γραφείο Αξιωματικού Συνδέσμου της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα και τη Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης για την επιτυχή χρηματοδότηση και υλοποίηση της Δράσης.