Ένταξη 350ΠΚΒ και 113ΠΜ στο Πρόγραμμα Hellenic Wings Inns