Στα επισυναπτόμενα αρχεία, εμφαίνεται η καταλληλότητα ή μη των Υποψηφίων ανά κατηγορία (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και κατά Τμήμα-Σχολή που δήλωσαν

  • οι Μη Προσελθόντες προς εξέταση.
  • οι Διακόψαντες σε οποιoδήποτε στάδιο.
  • οι Απορριπτέοι στις ψυχομετρικές δοκιμασίες.
  • οι Απορριπτέοι στις υγειονομικές εξετάσεις.
  • οι Απορριπτεόι στις αθλητικές δοκιμασίες.

Δεκτοί (Κατάλληλοι-Ακατάλληλοι ΓΕΛ)

Δεκτοί (Κατάλληλοι-Ακατάλληλοι ΕΠΑΛ)

Διακοψάντες

Απορριπτέοι στις ψυχομετρικές δοκιμασίες

Απορριπτέοι στις υγειονομικές εξετάσεις

Απορριπτεόι στις αθλητικές δοκιμασίες

Μη Προσελθόντες

φωτογραφία αρχείου