Ο Σκοπευτικός Σύλλογος ΣΑΣΠΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ διοργανώνει για Σκοπευτές Μέλη ΣΕΑΝ σκοπευτικούς αγώνες Σταθερού Στόχου 25μ την 16 Ιουνίου  2024 στο 4ο Πεδίο Βολής ΜΦΑΤ Χαϊδαρίου [ πρώην ΚΕΒΟΠ ] . Στους αγώνες μπορούν να λάβουν μέρος Έφεδροι Αξιωματικοί , οι οποίοι είναι μέλη και άλλων ΣΕΑΝ της χώρας υπό την προϋπόθεση να είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας -ΔΑΙ σε ισχύ για το 2024 και να έχουν θεωρημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή. Για πρόσθετες προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας.

Μη κάτοχοι ΔΑΙ μπορούν υπό προϋποθέσεις να γνωρίσουν το άθλημα της σκοποβολής με προσωρινό ΔΑΙ που εκδίδει ο ΣΑΣΠΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 12/06/2024  στο email του ΣΕΑΝ Αθηνών [email protected] ή στο ΚΙΝ: 6943063369 με κονιοποίηση στον υπεύθυνο της Σκοπευτικής Ομάδας του ΣΕΑΝ Αθηνών Κο Βασίλειο Σταυριανόπουλο τηλ 6944432912 και e-mail  [email protected].