Αρχική ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη 30 Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών

Κοινοποιείται η Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη τριάντα (30) Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων και βοηθών Πλοηγών Μηχανικών ως Υπαξιωματικών...

Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή μέσω εξετάσεων στη Σχολή...

Κοινοποιείται πίνακας υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις, για εισαγωγή μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2024-2025,...

Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη και συναφή θέματα εθελοντών...

Έως 30η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τους υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες Προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας – Διάκριση Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτούν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών...

Πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων για κάλυψη 13 κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής...

Κοινοποιείται το υπ' αριθ.  36397 οικ. Φ. 211.1/04-07-2024 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα «Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη δεκατριών (13) κενών θέσεων Πυροσβεστών...

Ορκωμοσία νέων Ανθυποπυραγών της 49ης εκπαιδευτικής σειράς τάξεως 2024 «Αρχιπυροσβέστης Σταύρος...

Τα πτυχία στους νέους Ανθυποπυραγούς επέδωσε η Α.Ε. η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου  Τον καθιερωμένο όρκο έδωσαν οι τριανταοκτώ (38) νέοι Ανθυποπυραγοί της...

Πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων για κάλυψη 40 κενών θέσεων εποχικών Πυροσβεστών...

 «Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη σαράντα (40) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα». 

Πρόγραμμα Προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών – 240 πυροσβέστες θα υποδεχτεί φέτος η...

Διακόσιοι σαράντα (240) πυροσβέστες από Βουλγαρία, Μάλτα, Μολδαβία και Ρουμανία θα βρεθούν το φετινό καλοκαίρι στη χώρα μας για να επιχειρήσουν από κοινού με...

Το Π.Σ στο Διεθνές Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης «PETZL Rescue Symposium» (βίντεο)

Στο Διεθνές Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης “PETZL Rescue Symposium” που υλοποιήθηκε στην πόλη Crolles της Νοτιοανατολικής Γαλλίας, πλησίον του ορεινού όγκου των Άλπεων, συμμετείχε το Πυροσβεστικό Σώμα που εκπροσωπήθηκε...

Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων – επιλαχόντων για κάλυψη 33 κενών θέσεων Πυροσβεστών...

Κοινοποιείται το υπ' αριθ. 35535 οικ. Φ. 211.1/01-07-2024 έγγραφο Α.Π.Σ με θέμα: «Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη τριάντα τριών (33) κενών θέσεων Πυροσβεστών...

Πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων για κάλυψη 54 κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής...

Κοινοποιείται το υπ΄ αριθ. 34392 οικ. Φ. 211.1/26-06-2024 έγγραφο ΑΠΣ με θέμα «Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη πενήντα τεσσάρων (54) κενών θέσεων Πυροσβεστών...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ